Garantjob s.r.o.

UMÍME VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM S NEDOSTATKEM ZAMĚSTNANCŮ!

Kdo jsme?

Jsme agentura, která je držitelem platného povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaného MPSV.

S ohledem na zákon o zaměstnanosti nabízíme spolupráci v oblasti poskytování pracovní síly. Naši zaměstnanci pocházejí ze zemích EU, kterým naše agentura zajišťuje ubytování v okolí pracoviště, tak i dopravu, aby byli pro našeho partnera co nejflexibilnější.

Pracovní pozice

Naši pracovníci jsou vhodní zejména na pozice:

Zajistíme

Zabezpečíme Vámi požadovanou kapacitu na jedno i vícesměnný provoz. Naši pracovníci nastoupí proškoleni z BOZP a Vaší povinností zůstává seznámit pracovníky s organizačními normami upravujícími pohyb po pracovišti a bezpečnost práce s ohledem na specifika konkrétního pracoviště. Naše firma se snaží při opakovaných objednávkách dodávat již zapracované pracovníky.

Naši pracovníci pracují na základě pokynů Vašich vedoucích praovníků, ke kterým jsou přiděleni a kteří je odborně řídí, kontrolují a odpovídají za ně.

Náklady

Náklady za přiděleného zaměstnance naší agenturou se řídí srovnatelnými podmínkami kmenového zaměstnance. Cena zahrnuje:

  • Mzdové náklady, včetně zákonných odvodů
  • Zákonné pojištění zaměstnanců na pracovní úraz
  • Úhradu nemocenských dávek
  • Náklady na dovolenou, včetně zákonných odvodů
  • Zákonné pojištění agentury proti úpadku
  • Zákonný příspěvek na ZP
  • Režijní náklady agentury
  • Přiměřený zisk agentury

Naše agentura poskytuje množstevní slevy v závislosti na počtu přidělených zaměstnanců.

© Copyright - garantjob.cz