GARANTJOB s.r.o.

Hošťálkovo nám 134, 438 01 Žatec
IČO: 06441831
info@garantjob.cz

Vladimír Vaněček
jednatel

tel.: 608 151 491

Radim Ibl
jednatel

tel.: 777 342 642

Gabriela Kopincová
personalistka

tel.: 606 581 944

Jana Täuberová
personalistka

tel.: 727 808 864

Kontaktujte nás: